NSZZ Solidarność przy F.C.B Roben

Zorganizowani mają lepiej!

Drodzy Związkowcy

Solidarnosc


O aktualnych działaniach Związku przeczytać można na podstronie "Aktualności"
NSZZ SOLIDARNOŚĆ powstał z ruchu strajkowego 1980 roku - Największego Ruchu Masowego w dziejach Polski. Ruch ten zrodzony wśród robotników wielkich zakładów pracy w różnych regionach naszego kraju, znalazł swój historyczny punkt zwrotny w sierpniu 1980 roku na wybrzeżu. Ogarnął on w ciągu roku wszystkie środowiska świata pracy; robotników i rolników, inteligencję i rzemieślników.

Związek Zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych.
Związek Zawodowy jest niezależny od pracodawców w swojej działalności statutowej, Administracji Państwowej i Samorządu Terytorialnego oraz od innych organizacji.

Prawa tworzenia i wstępowania do związków zawodowych mają pracownicy bez względu na podstawę stosunku pracy.

Nikt nie może ponosić ujemnych następstw z powodu przynależności do związku zawodowego lub pozostawania poza nim albo wykonywania funkcji związkowej. W szczególności nie może być warunkiem nawiązania stosunku pracy i pozostawania w zatrudnieniu oraz awansowania pracownika.

Związki Zawodowe reprezentują pracowników, bronią ich godności, praw oraz interesów materialnych i moralnych, zarówno zbiorowych jak i indywidualnych.

Oddajemy w wasze ręce stronę internetową naszej organizacji związkowej chcąc mieć możliwość dotarcia z informacją o pracach związku w naszym zakładzie do jak największej grupy naszych kolegów i koleżanek...

KONTAKT:

NSZZ ''SOLIDARNOŚĆ''
przy Roben Ceramika Budowlana
ul. Rakoszycka 2 55-300 Środa Śląska
e-mail : solidarnoscroben@wp.pl
tel/fax 071 317 36 73


WWW: zwiazek.firmeo.biz