NSZZ Solidarność przy F.C.B Roben

Zorganizowani mają lepiej!

Aktualności

Artykuł - 25.02.2013

Rusza kreator pism online!

Przygotowanie profesjonalnego dokumentu z zakresu prawa pracy wymaga pomocy wykwalifikowanego prawnika i wiąże się z wysokimi kosztami. W styczniu 2013 roku pojawiło się przystępne i tanie rozwiązanie, które pozwala na samodzielne opracowanie odpowiedniego pisma. Takim narzędziem jest kreator pism online!
Kreator pism online to innowacyjne i unikalne na polskim rynku rozwiązanie, które umożliwia stworzenie w pełni profesjonalnego dokumentu z zakresu prawa pracy bez konieczności konsultacji z prawnikiem. Narzędzie, które zostało uruchomione na stronie internetowej www.radapracownikow.pl, zastępuje eksperta i poprzez wykorzystanie szeregu pytań wspomaga użytkownika w przygotowaniu określonego pisma.
Dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, kreator pism będzie przydatny nie tylko przedstawicielom związków zawodowych i rad pracowników, ale także wszystkim, którzy mają problemy prawne z pracodawcą i chcą je rozwiązać samodzielnie, bez ponoszenia wysokich kosztów. Narzędzie pozwoli w szybki sposób zareagować na nagłe zdarzenie prawne, jak np. wypowiedzenie umowy o pracę czy nałożenie na pracownika kary przez pracodawcę.
Obsługa kreatora jest łatwa i szybka. Pierwszy etap przygotowania dokumentu polega na zebraniu danych niezbędnych do opracowania pisma. Następnie użytkownik, odpowiadając na pytania generowane przez program, określa sytuację faktyczną i prawną. Na podstawie tych informacji kreator tworzy odpowiedni formularz, który użytkownik może zgrać na swój komputer lub bezpośrednio wydrukować
Narzędzie charakteryzuje się wysoką funkcjonalnością – będzie można z niego korzystać również poprzez urządzenia mobilne. Stworzona zostanie także specjalna wersja oprogramowania na iPhone, a także wersja dla osób niedowidzących.
Korzystanie z kreatora, jest możliwe na podstawie miesięcznego abonamentu lub poprzez wykupienie dostępu do 24-godzinnej sesji. Cena korzystania z narzędzia jest niższa od usług oferowanych przez prawników. Wysoki poziom merytoryczny projektu realizowanego przez www.radapracownikow.pl Sp. z o.o. zapewnia opieka jednej z wiodących kancelarii prawnych - Wojewódka i Wspólnicy Sp. k., specjalizującej się w prawie pracy.
Kreator pismo online powstał w ramach projektu „Kreator pism online i baza wiedzy sposobem na wykorzystanie sztucznej inteligencji w systemach eksperckich” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.1.

Strona powstała w ramach projektu „Kreator pism online i baza wiedzy sposobem na wykorzystanie sztucznej inteligencji w systemach eksperckich” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.1.
Artykuł - 05.12.2012

Poznaj swoje prawa!

Prawo nieustannie podlega modyfikacjom i zmianom. W gąszczu przepisów niełatwo się obracać, ale jak wiadomo ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi. Warto znać swoje prawa, szczególnie w pracy, gdzie często narażeni jesteśmy na nieprzyjemne sytuacje, z których najprostszym wyjściem jest… znajomość regulacji prawnych.

W systemie prawa pracy podstawowym aktem jest Kodeks Pracy. Ale równie ważne regulacje znajdują się też w innych aktach prawnych. Kiedy więc poszukujemy potrzebnych nam w danym momencie informacji, nagle okazuje się, że zastosowanie w praktyce zbyt ogólnych albo napisanych specjalistycznym językiem przepisów jest za trudne. Jeżeli mamy taką możliwość, szukamy pomocy u działających w firmie związków zawodowych lub u członków rady pracowników.
O tym, jak wielkie jest zapotrzebowanie na porady z zakresu prawa pracy, świadczą setki telefonów i maili, które codziennie trafiają do prawników, zapytań na forach prawnych oraz komentarzy umieszczanych pod publikacjami w internecie. Jako pracownicy najczęściej skarżymy się na przekraczanie czasu pracy, złe warunki BHP i nieterminową wypłatę wynagrodzeń oraz pytamy o nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy, czas pracy i przepisy dotyczące dni wolnych i urlopów.
W odpowiedzi na te potrzeby, powstała strona internetowa www.radapracownikow.pl, stworzona z myślą o przedstawicielach pracowników, czyli o członkach rad pracowników i działaczach związków zawodowych, jako pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów z zakresu prawa pracy. W serwisie można znaleźć napisane przystępnym językiem liczne artykuły dotyczące prawa pracy, zrozumiałe nie tylko dla specjalistów z zakresu prawa pracy, ale także dla członków związków zawodowych, którzy nie posiadają wykształcenia prawniczego. Na stronie znajdują się również różnego rodzaju wzory pism, przygotowywane z dużą dbałością o poprawność powoływanych przepisów prawa, jak i łatwość wykorzystania tych wzorów. W Bazie Wiedzy znajdziemy natomiast szczegółowe informacje dotyczące wynagrodzeń za pracę, urlopów pracowniczych, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, dzięki którym także członkowie rad pracowników będą mogli samodzielnie udzielić właściwej porady pracownikom, którzy się do nich zgłaszają. I efektywnie im pomóc. Zamieszczane są także artykuły dotyczące takich tematów jak zwolnienia grupowe, kary porządkowe czy pracownicze programy emerytalne , które pomogą tak związkom zawodowym, jaki i radom pracowników w ich codziennych zadaniach.

Portal www.radapracownikow.pl przede wszystkim publikuje artykuły odnoszące się bezpośrednio do problematyki obszarów działania i zainteresowanie tak rad pracowników, jak też związków zawodowych. Warto podkreślić, że każdy artykuł odpowiada na konkretne pytanie dotyczące prawa pracy. Dowiemy się między innymi, kto zgłasza kandydatów do rad pracowników, jakie prawa mają ponadzakładowe związki zawodowe oraz jak i gdzie zgłosić w zakładzie pracy spór zbiorowy. Szereg szczegółowych informacji pozwoli nam łatwo i szybko nadrobić wiedzę z zakresu prawa pracy, a Baza Pism umożliwi nam zastosowanie ich w praktyce. Wzory pism i wniosków mogą być więc wykorzystane w codziennej aktywności zarówno przez rady pracowników, organizacje związkowe, jak i samych pracowników. To co wyróżnia wzory pism, znajdujące się na www.radapracownikow.pl, to dołączone szczegółowe instrukcje, jak wypełnić pismo oraz krótki opis sytuacji, w jakiej pismo może mieć zastosowanie. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że wybrany wzór odpowiada naszym potrzebom. W każdym wzorze powoływane są też odpowiednie przepisy prawa, na podstawie których został on opracowany.

Świadomość, jakie mamy prawa w pracy i jak powinniśmy być traktowani przez pracodawcę, pozwoli nam uniknąć wielu problemów. Bo choć coraz więcej pracowników wie, jakie ma prawa i jak o nie walczyć, wciąż częste są sytuacje naruszeń praw pracowników przez pracodawcę. Zamiast uczyć się na błędach swoich albo znajomych, najlepiej od razu wziąć sprawy w swoje ręce. Serwis www.radapracownikow.pl jest narzędziem, które efektywnie nam w tym pomoże! Dzięki niemu w łatwy i przyjemny sposób poznamy swoje prawa i otrzymamy cenne wskazówki dotyczące wielu ważnych aspektów pracy, a także sami będziemy mogli skonstruować potrzebne nam pismo prawne. Stosowanie prawa jeszcze nigdy nie było tak proste!

Strona powstała w ramach projektu „Kreator pism online i baza wiedzy sposobem na wykorzystanie sztucznej inteligencji w systemach eksperckich” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.1.25.10.2010

W miniony poniedziałek w Malczyckim lokalu KOBO miało miejsce spotkanie kandydatów do Rady Miejskiej i Rady Powiatu z prezydentem Wrocławia Rafałem Dutkiewiczem. W konferencji udział wzięli również nasi reprezentanci do władz gminy i powiatu: Mirosław Chołda, Wojciech Koźmiński, Grzegorz Rosa, Adam Kubiak, Marcin Pinkas oraz Daniel Bugajski. Wszyscy oni startują w listopadowych wyborach samorządowych z listy Komitetu Wyborczego Wyborców XXI - Razem.Więcej informacji w zakładce Wybory 2010.

Środa Śląska 21-10-2010

Zarząd Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K.

Komisja Związkowa NSZZ „Solidarność” po otrzymaniu informacji na temat sytuacji dotyczącej naszego zakładu w dniu 18.10.2010 na spotkaniu z Zarządem przychyla się do pomysłu przedstawionego przez Dyrektorów a dotyczącego przeprowadzenia etatyzacji . Optymalna struktura organizacyjna zapewnia efektywną realizację strategii firmy i zdefiniowanych celów biznesowych. Pozwala także na harmoniczną realizację wszystkich niezbędnych procesów i funkcji przy optymalnym dopasowaniu zasobów i nakładów na zatrudnienie . Optymalna struktura organizacyjna eliminuje obszary dublującej się odpowiedzialności, opiera się także na zasadzie maksymalnego zbliżenia odpowiedzialności decyzyjnej do miejsca wykonywania czynności, których decyzje dotyczą. Pozwala też na skoordynowanie decyzji dotyczących obszarów, leżących na styku różnych jednostek organizacyjnych lub procesów.
Analiza etatyzacyjna ma natomiast na celu określenie optymalnego, wymagalnego poziomu zatrudnienia na danym stanowisku w danej jednostce struktury organizacji przy jednoczesnej gwarancji pełnej realizacji zadań czy planów postawionych tej jednostce. Analiza etatyzacyjna skupia się na każdym stanowisku pracy i uwzględnia różnorodne czynniki wpływające na wymagalny poziom zatrudnienia na tym stanowisku, między innymi takie jak:
Wymagania technologiczne maszyn i urządzeń Wielkość produkcji Poziom kompetencji i wydajność pracowników Sposób planowania i organizowania procesów pracy Absencje chorobowe, urlopy i nadgodziny Organizacja czasu pracy Ograniczenie do minimum ryzyka wypadków w skutek prawidłowego oszacowania niezbędnej /bezpiecznej/ obsady na poszczególnych stanowiskach pracy Wyeliminowanie czynników powodujących dezorganizację pracy
Właściwy poziom zatrudnienia ma kluczowe znaczenie dla skali kosztów osobowych.
Aby zredukować koszty przedsiębiorstwa, należy je najpierw zmierzyć i przeanalizować. Najbardziej zasadne wydaje się generowanie oszczędności tam, gdzie firma wydaje najwięcej. W zależności od branży mogą to być np. koszty surowców, logistyki czy koszty osobowe. Skupiając się na tych ostatnich, nie trudno zgadnąć, że największe korzyści dające
zwolnienia pracowników. W praktyce to rozwiązanie nie jest jednak takie oczywiste. Należy bowiem dokładnie określić, gdzie i o ile redukować zatrudnienie. Aby to osiągnąć, trzeba przeprowadzić etatyzację stanowisk pracy. Następne kroki to zaprojektowanie procesu redukcji, spełnienie wymogów formalno-prawnych, zakomunikowanie i przeprowadzenie zwolnień. Warto zrobić to na taką skalę, by nie zagrozić ciągłości i poprawności realizowanych procesów i nie ryzykować np. obniżki poziomu produkowanych wyrobów. Innymi słowy – to proces niełatwy i kosztowny, ze względu na wypłaty odpraw. Niesie on też ze sobą pewne ryzyka. W rezultacie redukcja zapewnia faktyczne oszczędności finansowe dające się ocenić raczej w perspektywie długookresowej.
Czy redukcja zatrudnienia jest rzeczywiście najlepszą i jedyną drogą ograniczenia kosztów przedsiębiorstwa? Na pewno w żaden inny sposób nie osiągniemy tak znacznego zmniejszenia stałych kosztów osobowych, tj. pensji i świadczeń na rzecz pracowników wraz z dodatkowymi obciążeniami prawno-formalnymi (ZUS, Fundusz Socjalny, PFRON itp.). Nawet konieczność wypłat jednorazowych, często wysokich odpraw dla zwalnianych, nie odstrasza zarządów firm od wyboru odchudzania składu osobowego jako metody redukcji kosztów. Inne inicjatywy obniżające koszty osobowe podejmuje się rzadko. A warto rozważyć takie działania, jak: - zmiana organizacji czasu pracy, by np. zredukować liczbę kosztownych nadgodzin;
- restrukturyzacja systemu wynagradzania celem jego uproszczenia
- redukcja kosztów
- analiza i wdrożenie rozwiązań systemowych mających na celu zredukowanie absencji;
- działania na rzecz zmniejszenia poziomu rotacji.
To menedżerowie tworzą i wdrażają rozwiązania, które decydują o być albo nie być danej firmy. Ich odpowiedzialność uzależniona jest od miejsca w strukturze i ciężaru gatunkowego podejmowanych decyzji. To właśnie ich wiedza, przygotowanie i styl zarządzania są kluczowe dla skutecznego wdrażania systemowych rozwiązań naprawczych.
Jednocześnie kadra kierownicza i wypłacane jej wynagrodzenia stanowią jedną z bardziej znaczących pozycji w strukturze kosztów osobowych. Czasem koszt zatrudnienia jednego dyrektora wraz z jego pakietem benefitów równy jest kosztowi zatrudnienia kilkudziesięciu pracowników liniowych. Warto być pewnym, że inwestycja w postaci uposażenia menedżera przynosi organizacji zwrot, a jego praca i rezultaty budują, a nie rujnują wartość firmy. Potwierdzenie tego jest możliwe dzięki trafnym i rzetelnym narzędziom diagnozowania efektywności pracy kadry kierowniczej.
Zatem zamiast automatycznego „cięcia głów” tam, gdzie jest ich najwięcej, należy nie tylko przeprowadzić etatyzację, ale i zweryfikować strukturę zarządzania oraz stanowiska kierownicze.
Najczęstsze minusy redukcji zatrudnienia, wynikające głównie ze sposobu ich przeprowadzenia, to:
- pogorszenie atmosfery, spadek morale i wzrost stresu pracowników;
- obniżka poziomu zaangażowania pracowników i wzrost absencji chorobowych;
- zmniejszenie satysfakcji personelu i pogorszenie wizerunku pracodawcy na rynku;
- zwiększenie rotacji pracowników, w tym odejście tych cennych osób.
Zarząd firm przy wsparciu działu personalnego i związków zawodowych powinien opracować i wdrożyć taki model organizacji i systemy zarządcze, które w przyszłości oszczędzą konieczności masowych zwolnień. W trosce o przyszłość i prawidłowy rozwój zakładu Komisja NSZZ „Solidarność” przy Röben Ceramika Budowlana jest gotowa do podjęcia wraz z Zarządem Röben prac na rzecz określenia prawidłowego modelu organizacyjnego naszego zakładu.Środa Śląska 2010-10-21

POROZUMIENIE

W nawiązaniu do pisma Pana Matthias Grziwa z dnia 18.10.2010, dotyczącego przerwy śniadaniowej i obowiązku podjęcia decyzji przez Kierowników Zakładów t.j. :
1.Bolesław Zieliński – Zakład nr1
2.Andrzej Pernak – Zakład nr2
3. Bogdan Matras – Zakład nr 3
W porozumieniu z przewodniczącym NSZZ Solidarność przy Röben Ceramika Budowlana w Środzie Śląskiej Mirosławem Chołda, postanowiono:
Zgodnie z Regulaminem Pracy z dnia 02-01-2005 paragraf 5 punkt 4 , Aneks nr 3 do Regulaminu pracy paragraf 20 punkt 3 oraz Zarządzenie z dnia 28.04.2010 wydane przez Bolesław Zieliński, Zarządzenie z dnia 10.05.2010 wydane przez Bogumił Kołodziejczak, Zarządzenie z dnia 28.04.2010 wydane przez Bogdan Matras . Wszystkie zarządzenia zostały zaakceptowane i parafowane przez przedstawiciela NSZZ Solidarność przy Röben Ceramika budowlana, postanawiamy iż od dnia 21.10.2010 przestrzegane będą w/w zarządzenia t.j. :
Przerwy dla poszczególnych zmian będą realizowane wg następującego harmonogramu:
Pierwsza zmiana od 10.00 do 10.15
Druga zmiana od 18.00 do 18.15
Trzecia zmiana od 02.00 do 02.15
Dopuszcza się sporadyczne przesunięcie czasu przerw w sytuacjach awarii technicznych urządzeń .

1.Bolesław Zieliński Szef Produkcji Zakład Nr1
2.Andrzej Pernak Szef Produkcji Zakład Nr2
3.Bogdan Matras Szef Produkcji Zakład Nr3
4, Mirosław Chołda Przewodniczący NSZZ „S”

Środa Śląska 13-09-2010

Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1983r. o Społecznej inspekcji pracy (Dz. U. z dnia 30 czerwca 1983r.) w trosce o systematyczną poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w celu zapewnienia związkowi zawodowemu niezbędnych warunków do sprawowania skutecznej kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy postanowiła przeprowadzić wybór oddziałowych inspektorów pracy. Wybory przeprowadzono w dniach 09-09-2010, 10-09-2010. Po przeliczeniu głosów komisja stwierdziła wybór na Oddziałowych Społecznych Inspektorów Pracy :
1. Oddział Klinkier : Adrian Waszak
2. Oddział Kopalnia i Przerób Wstępny : Janusz Orlik
3. Oddział Dachówczarnia Nr.1 : Ryszard Jojczyk
4. Oddział Dachówczarnia NR.2 : Mirosław Wiśniewski
5. Oddział Utrzymania Ruchu : Kubiak Adam
Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność informuje, iż osoby wymienione powyżej zostają objęci ochroną zgodnie z Art.13.1 Ustawy z dnia 24 czerwca 1983r. o społecznej inspekcji pracy (Dz. U. z dnia 30 czerwca 1983 r.)W dniu 30 Września odbyło się w siedzibie NSZZ Solidarność Region Dolny Śląsk we Wrocławwiu spotkanie na którym, Przewodniczący Regionu Kazimierz Kimso wręczył naszej Zakładowej Organizacji podziękowanie za prace na rzecz obrony praw pracowniczych.

"Idea "Solidarności" należy do polskiego dziedzictwa,
jest dobrem, które zostało okupione ofiarą,
cierpieniem, a nawet życiem wielu ludzi.
To dobro trzeba wciąż pomnażać,
aby na stałe wrosło w glebę polskich serc
i w świadomość pokoleń obecnych i przyszłych".

Jan Paweł II

ZAKŁADOWA ORGANIZACJA ZWIĄZKOWA NSZZ 'SOLIDARNOŚĆ'"
"ROBEN" CERAMIKA BUDOWLANA

KOLEŻANKI I KOLEDZY

W 30. ROCZNICĘ POWSTANIA
NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO "SOLIDARNOŚĆ"
PRAGNĘ SERDECZNIE WAM PODZIĘKOWAĆ
ZA NIEUSTAJĄCĄ PRACĘ ZWIĄZKOWĄ
NA RZECZ OBRONY GODNOŚCI, PRAW I INTERESÓW PRACOWNICZYCH
CZŁONKÓW NASZEGO ZWIĄZKU
A NADE WSZYSTKO ZA POŚWIĘCENIE, BEZINTERESOWNOŚĆ
ORAZ NIEZWYKŁĄ WYTRWAŁOŚĆ I ZAANGAŻOWANIE
W ROZWIĄZYWANIU CODZIENNYCH PROBLEMÓW.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU REGIONU DOLNY ŚLĄSK
NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

KAZIMIERZ KIMSO

WROCŁAW 201025 lipca 2010 r.

W niedziele, 25 lipca 2010 roku, zakładowa drużyna NSZZ "Solidarność" w składzie:


Mirosław Chołda
Dariusz Bochenek
Roman Sztech
Andrzej Domoń
Wiesław Buczek
Grzegorz Rosa
Janusz Orlik
Marcin Chylak
Andrzej Sarwa


oraz gościnnie


Robert Bochenekwywalczyła
PIERWSZE MIEJSCE
w organizowanych przez OSiR w Środzie Śląskiej regatach i zdobyła Puchar Kapitana Żeglugi Wielkiej Janusza Buczka dla Najlepszej Osady w Wyścigach "Smoczych Łodzi"!


Dziękujemy wszystkim zawodnikom za uczestnictwo i wspólną zabawę.
Mamy nadzieje na obronę tytułu Najlepszej Osady za rok!


Mała fotorelacja z imprezy znajduje się w naszej Galerii
(więcej zdjęć w lepszej rozdzielczości pojawi się też wkrótce na forum)


Środa Śląska 2010-04-14

NOWOCZESNE NIEWOLNICTWO

Aktualna sytuacja na rynku pracy w połączeniu z chęcią osiągnięcia przez pracodawców maksymalnego zysku sprzyjają powstawaniu coraz bardziej dzikich sposobów zarządzania pracownikami.
Duży i systematycznie rosnący poziom bezrobocia negatywnie wpływa na psychikę i zachowania pracowników. Każdy, przerażony widmem utraty stanowiska pracy, utratą jedynego źródła utrzymania siebie i niejednokrotnie całej swojej rodziny, przyjmuje z dnia na dzień coraz bardziej pasywną postawę - zamyka się w sobie i bezkrytycznie bierze na swoje barki coraz wyższe wymagania przełożonych.
Prowadzi to do coraz większego stresu pracowników, do zachowań, które zaczynają przypominać relacje pomiędzy panem a niewolnikiem.
Nie wszyscy ludzie maja taką samą konstrukcję psychiki, nie są w tym samym stopniu odporni (bądź podatni) na stres - toteż relacje i wzajemne stosunki w pracy gdzieniegdzie zaczynają wychodzić poza normy prawne i obyczajowe. Pojawiają się działania daleko wykraczające poza prawo, działania wręcz kryminalne.
Presja właścicieli na kierownictwa spółek w celu zminimalizowania kosztów pracy zaczyna przynosić swój negatywny plon. Minimalizacja kosztów - to coraz tańsze zatrudnianie - i to nie tylko pracowników fizycznych, ale i kadry kierowniczej. Tańsi mistrzowie i kierownicy to dość spore oszczędności. Ale każdy to wie, że tańszy to z reguły gorszy. I to niestety jest prawda. Mistrzowie i kierownicy nie mający przygotowania do zarządzania personelem, gnani presją właściciela by uzyskać odpowiednie wyniki i wskaźniki produkcyjne, doprowadzają do coraz większych konfliktów z pracownikami.
Na to wszystko nakłada się systematyczne łamanie prawa przez pracodawców. Obcinanie norm, zabieranie przywilejów socjalnych, przy jednoczesnym szastaniu pieniędzmi wydatkowanymi na potrzeby "reprezentacyjne" (luksusowe samochody służbowe, bonusy, złote karty). Widać to szczególnie w zakładach, gdzie nie ma związków zawodowych. Czasami nieumiejętność zarządzania firmą próbuje się zwalić na związki zawodowe. Takie wydarzenia dotyczą coraz większej ilości zakładów pracy. Nie fachowość decyduje o obsadzie stanowisk kierowniczych - lecz układy personalne, znajomości, kumoterstwo. Brak przygotowania, nieznajomość podstaw postępowania z pracownikami, nieumiejętność zarządzania - to bezpośrednie przyczyny coraz gorszych stosunków w pracy, a co za tym idzie, i gorszych wyników tych firm. Spirala się nakręca - oszczędzanie doprowadza do coraz bardziej negatywnych zachowań osób odpowiedzialnych za sytuację w firmie i do zdarzeń, które prowokują wypadki i prowadzą do nieszczęść i tragedii.Środa Śląska 23.02 2010

Szanowny Pan Matijas Grziwa
Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność przy Röben Polska Sp. Z o.o. i Wspólnicy – Spółka komandytowa chciałaby odnieść się do sprawy, którą omawialiśmy w dniu 23.12.2009, oraz w dniu 22.02.2010, a dotycząca przymusu oddania drugiego kompletu kluczy od szafek ubraniowych pracowników produkcji.
Komisja Zakładowa NSZZ solidarność stoi na stanowisku, iż pracodawca użycza pracownikowi na czas pracy w zakładzie szafkę ubraniową.
Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, na bezpłatne używanie, przez czas oznaczony lub nieoznaczony oddanej mu w tym celu rzeczy (por. art. 710 kc). Stronami zobowiązania są użyczający (komodant), oraz biorący (komodatoriusz).
Ze względu na fakt użyczenia zobowiązanym do spełnienia świadczenia jest tylko użyczający. Zatem umowę tę należy traktować za jednostronnie zobowiązującą. Dający rzecz w użyczenie nie musi być jej właścicielem, wystarczy, że jest posiadaczem zależnym bądź samoistnym.
Umowa użyczenia może być zawarta w dowolnej formie. Może to być forma pisemna, ustna, akt notarialny, lub czynności konkludentne. Tylko wtedy, gdy wartość rzeczy użyczonej jest większa niż dwa tysiące złotych, wówczas umowa powinna być stwierdzona pismem dla celów dowodowych. Niezastosowanie się jednak do tego przepisu nie powoduje nieważności umowy użyczenia.
Biorący do używania rzecz jest odpowiedzialny za przypadkową jej utratę lub uszkodzenie, jeżeli ją używa w sposób sprzeczny z umową albo z jej właściwościami lub z przeznaczeniem rzeczy. Odpowiedzialny jest także, gdy nie będąc do tego upoważniony przez umowę ani zmuszony przez okoliczności powierza rzecz innej osobie, a rzecz ta nie uległa by utracie lub uszkodzeniu, gdyby jej używał w sposób właściwy albo gdyby ją zachował u siebie (por. art. 714 kc).
Po zakończeniu użyczenia biorący rzecz do jej używania obowiązany jest zwrócić ją użyczającemu w stanie niepogorszonym. Wezwanie wierzyciela do zwrotu rzeczy nie jest konieczne. Z kolei wierzyciel nie może odmówić odebrania rzeczy, choćby pogorszył się jej stan rodzący tym samym odpowiedzialność dłużnika. Biorący jednak nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania. Jeżeli biorący do używania powierzył rzecz innej osobie, obowiązek powyższy ciąży także na tej osobie.
Roszczenia wzajemne stron względem siebie za ewentualne uszkodzenia rzeczy, czy też drugiej strony o zwrot nakładów na rzecz ulegają przedawnieniom po upływie roku od dnia zwrotu rzeczy.
Kolejnym aspektem jest prawo pracownika do prywatności. Na wstępie należy wyjaśnić pojęcie prawa do prywatności. Jest ono nierozerwalnie związane z interesem własnym jednostki, wszelkimi jej dobrami, a także aktywnością w sferze ochrony tych dóbr. W przeciwieństwie do działań gwarantujących wartości ogółu, tu orientacja ukierunkowana jest na własną prywatną płaszczyznę życia jednostki. Pojęcie prywatności bywa definiowane, jako „przestrzeń wolnego poruszania się, domena autonomicznej aktywności wolnej od kontroli, obejmująca przestrzeń fizyczną, przedmioty i budowle, do których inni nie mają dostępu. Prywatność i jej zasięg są określane rodzajem interakcji, stopniem dystansu i izolacji, które w danym systemie kulturowym składają się na obszar, którego granic bez zgody danej osoby lub grupy nie można przekroczyć”. Analizowana wartość przybiera dwie postacie – pierwsza, wiążąca się z bezpieczeństwem i wolnością, tworzy zamknięty obszar działań i zaniechań jednostki, niepodlegający kontroli zewnętrznej. Druga postać pozostaje w związku z pojęciem godności osobistej i polega na budowaniu dystansu w stosunku do pozostałych osób, co ma na celu eliminację zagrożenia ze strony nieuprawnionej ciekawości, braku dyskrecji. Na podstawie art. 23 kodeksu cywilnego: dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Przedstawiony katalog dóbr osobistych ma charakter niezamknięty. W orzecznictwie i doktrynie prywatność i intymność mają ugruntowaną pozycję, jako elementy tego katalogu. Tak, więc nie wystarczy chronić dane osobowe, ale również trzeba przestrzegać tajemnicy korespondencji, godności pracowników, ich prywatności. Oczywiście interes pracodawcy jest ważny, jednak żadne normy nie uchylają przepisów o ochronie dóbr osobistych. Na podstawie art. 11 z indeksem 1 kodeksu pracy: pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika, a więc (co zostało powiedziane wyżej) również prywatność.

Do kwestii związanych z prawem pracodawcy do kontroli pracowników w firmie
podchodzić należy bardzo ostrożnie. Nie wiążą się one z prawem pracy, ale pozostają na styku podstawowych praw człowieka /takich jak np. prawo do prywatności/ i jego dóbr osobistych. Wśród nich art.23 Kodeksu cywilnego wymienia m.in. zdrowie, wolność, cześć, swobodę sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnicę korespondencji. Nie jest to jednak wyliczenie wyczerpujące. Do dóbr osobistych należy niewątpliwie nietykalność osobista, która może zostać naruszona w przypadku dokonania przeszukania. Należy także mieć na uwadze, że zasada poszanowania dóbr osobistych pracownika i jego godności należy do kanonu podstawowych zasad prawa pracy.
Ani przepisy prawa, ani żadne inne regulacje nie przyznają w sposób jednoznaczny pracodawcy prawa do przeszukania pracownika. Możliwość taką dopuszcza jednak Sąd Najwyższy, który uznał, że stosowane szeroko w ramach przepisów i regulaminów pracy lub ustalonych zwyczajów przeszukiwania członków załogi w celu zapobiegania wynoszeniu mienia zakładów pracy jest zgodne z prawem i nie narusza dóbr osobistych pracowników wówczas, gdy pracownicy zostali uprzedzeni o możności stosowania tego rodzaju kontroli w celu ochrony mienia i gdy kontrola ta jest wykonywana w porozumieniu z przedstawicielstwem załogi w sposób niepozostający w sprzeczności ze swym społeczno-gospodarczym przeznaczeniem współżycia społecznego /wyrok z 13 kwietnia 1972r. I PR 153/72; OSNC z 1972 r. nr10, poz.184/. Z orzeczenia tego wynika, że podstawowym warunkiem uznania przeszukania za zgodne z prawem, jest wcześniejsze poinformowanie pracowników o możliwości przeszukania. Odpowiednie przepisy dotyczące przeszukania oraz dostępu do szafek powinny znaleźć się w regulaminie pracy, układzie zbiorowym, ewentualnie w umowach o prace zawartych z pracownikami. Musza być także uzgodnione przedstawicielami pracowników.
Z zarzutem naruszenia prawa może spotkać się tez pracodawca, który dokonuje przeszukania zbyt często lub ten, który kontroluje np. tylko jednego pracownika. W takiej sytuacji kontrole mogą zostać uznane za mobbing lub dyskryminację.
Działania, które mają miejsce w zakładzie, a dotyczą odbierania drugiego klucza od szafek pracowników powodują dużo kontrowersji, i odbierane są, jako atak Kierownictwa na prywatność pracowników.
Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność biorąc pod uwagę wymienione wcześniej aspekty proponuje:
- oznakowanie szafek ubraniowych nazwiskiem pracownika
- oddanie kluczy od szafek pracownikom
- przygotowanie w ramach Komisji ds. Układu Zbiorowego regulaminu kontroli pracowników
Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność stoi na stanowisku przeprowadzania zmian strukturalnych, porządkowych, zgodnie z obowiązującym prawem oraz poprzez konsultacje z związkiem zawodowym i przedstawicielami załogi

Za Komisję Zakładową

Mirosław Chołda