NSZZ Solidarność przy F.C.B Roben

Zorganizowani mają lepiej!

Komisja ds Układu Zbiorowego

Komisja ds. Układu Zbiorowego. Środa Śląska 2010.03.12


W dniu 12 marca 2010 odbyło się spotkanie Komisji ds. Układu Zbiorowego
Komisja zapoznała się z ogólnymi założeniami Układu Zbiorowego :
-Regulamin Pracy
-Regulamin wynagrodzenia
-Regulaminy Premiowania : premia akordowa, premia uznaniowa, premia bilansowa, premia świąteczna, inne premie
-Nagrody Jubileuszowe
-Odprawy emerytalno-rentowe
-Zaopatrzenie pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze
-Przydział środków higieny, ekwiwalent za pranie, ręczniki , itp.
-Dodatki do wynagrodzenia, praca w nocy ,praca w soboty , niedziele i święta, praca w warunkach szkodliwych, praca w warunkach uciążliwych, praca w warunkach szczególnych, praca w warunkach o szczególnym charakterze,
-Dodatki za pracę w 11 dni wolnych od pracy
- Wykaz prac w warunkach uciążliwych
-Wykaz prac w warunkach szkodliwych
-Wykaz prac w warunkach szczególnych
-Wykaz prac w szczególnym charakterze
-Dodatki funkcyjne
-Wykaz stanowisk upoważniających do dodatków za dojazd do pracy
- Wykaz stanowisk upoważniających do samochodów służbowych
- Ustalenie zasad podwyżek dla pracowników
-Ustalenie stawek wynagrodzenia zasadniczego , pracownicy produkcyjni, pracownicy nieprodukcyjni, pracownicy z wyboru.
Komisja ds. Układu Zbiorowego ustaliła zasady pracy nad poszczególnymi dokumentami tj. Praca nad dokumentem polega na akceptacji poszczególnych paragrafów i punktów , w razie braku decyzji pomijamy sporny punkt do następnego posiedzenia komisji/czas na konsultacje/ Zaakceptowany przez komisje dokument zostaje przedstawiony Zarządowi Röben oraz Zarządowi NSZZ Solidarność do podpisania.
Pierwszym dokumentem opracowywanym przez Komisje będzie Regulamin Pracy
Komisja ustaliła termin kolejnego posiedzenia na dzień 21 kwiecień 2010 godz.10.00.


Układy zbiorowe pracy
Pracownicy zorganizowani w związki zawodowe (NSZZ „Solidarność”) mają możliwość negocjowania i podpisywania z pracodawcami układów zbiorowych pracy. Układy zbiorowe dzielą się ze względu na zasięg ich oddziaływania na ponadzakładowe (p.u.z.p) i zakładowe (z.u.p).

Układy zbiorowe pracy to - nieobowiązkowe porozumienia, zawarte w formie pisemnej, pomiędzy pracodawcą a pracownikami określające szczegółowe warunki zatrudnienia. W układzie można zapisać korzystniejsze dla pracowników warunki pracy niż wynikające z obowiązującego prawa. Korzystniejsze postanowienia układu z dniem jego wejścia w życie zastępują wynikające z dotychczasowych przepisów prawa pracy warunki umowy o pracę lub innego aktu stanowiącego podstawę nawiązania stosunku pracy.

Układ zbiorowy pracy zarówno zakładowy jak i ponadzakładowy zawiera się dla pracowników. Mogą nim być objęte osoby zatrudnione u pracodawcy na innej podstawie niż stosunek pracy, np. umowa o dzieło, praca zlecona. Układem mogą być też objęci pracownicy – emeryci i renciści.