NSZZ Solidarność przy F.C.B Roben

Zorganizowani mają lepiej!

Komisje związkowe

Komisja do Spraw BHP

przewodniczący - Kożmiński Wojciech 609051974
członkowie
Wierzbicki Krzysztof 667684838
Orlik Janusz 663451812
Kubiak Adam 888158571
-----------------------------
Komisja do Spraw Finansowych

przewodniczący - Domoń Andrzej 792901384
członkowie
Wierzbicki Krzysztof 667684838
Smoliński Krzysztof 713175572
Grabowiecki Robert 713179661
-----------------------------
Komisja do Spraw Układu Zbiorowego

przewodniczący - Milejski Jacek 509467575
członkowie
Rosa Grzegorz 502504308
Kożmiński Wojciech 609051974
Pundowski Tadeusz 513711731
-----------------------------
Komisja do Przestrzegania Praw Pracowniczych

przewodniczący - Rosa Grzegorz 502504308
członkowie
Stepień Mariusz 693966414
Smoliński Krzysztof 713175572
Milejski Jacek 509467575
-----------------------------
Komisja ds.Rozwoju Związku

przewodniczący - Pundowski Tadeusz 513711731
członkowie
Grabowiecki Robert 713179661
Car Marcin 661798679
Fudali Robert 668020313
-----------------------------
Komisja ds.Informacji Oddolnej

przewodniczacy - Stępień Mariusz 693966414
członkowie
Orlik Janusz 663966414
Rosa Grzegorz 502504308
Car Marcin 661798679
-----------------------------
Komisja ds.Funduszu Socjalnego

członkowie
Chołda Mirosław 728342686
Kożmiński Wojciech 609651974