NSZZ Solidarność przy F.C.B Roben

Zorganizowani mają lepiej!

Zarząd ZwiązkuPracownicy, którzy się organizują mogą wspólnie wynegocjować wyższe płace, uczciwsze traktowanie, czy korzystne układy zbiorowe pracy.
Pracodawcy będą słuchać pracowników, jeśli będziemy mówić jednym głosem.

Związek zawodowy jest organizacją pracowników, którzy organizują się, by zbudować siłę mogącą spowodować poprawę warunków życia.


Dlaczego warto się organizować?

Ponieważ razem łatwiej bronić swoich praw a tam gdzie działają związki zawodowe;
- rzadziej naruszane są prawa pracowników;
- rzadziej dochodzi do nieregularnego wypłacania wynagrodzeń;
- pracodawcy nie zmuszają pracowników do pracy w nadgodzinach bez wynagrodzenia,
- regularnie odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne*

Dlaczego warto należeć do Związku?

5 powodów dla których warto się organizować i przyłączyć do NSZZ „Solidarność”:
1. Nie jesteś sam jeśli masz problemy w pracy,
2. Działając w NSZZ „Solidarność” masz większą szansę na wynegocjowanie wyższych płac i lepszych warunków pracy,
3. Zyskujesz pomoc w przypadku niesprawiedliwego traktowania, dyskryminacji, przemocy,
4. Korzystasz z pomocy prawników i związkowych ekspertów,
5. Jesteś aktywny i możesz pomagać innym.

Ponad 40 proc. Polaków dobrze ocenie działalność związków zawodowych i chciałoby wzrostu ich wpływu na sytuację pracowników.
Wiele zależy od Ciebie.

NSZZ „Solidarność” jest najlepszym głosem ludzi pracy, od Ciebie zależy czy ten głos będzie silniejszy.

DOŁĄCZ DO NAS!


Przewodniczący - Chołda Mirosław 728342686

Członkowie Komisji Zakładowej:

Car Marcin 661798679
Domoń Andrzej 792901384
Fudali Robert 668020313
Grabowiecki Robert 713179661
Kożmiński Wojciech 609051974
Kubiak Adam 888158571
Milejski Jacek 509467575
Orlik Janusz 663451812
Pundowski Tadeusz 513711731
Rosa Grzegorz 502504308
Smoliński Krzysztof 713175572
Stepień Mariusz 693966414
Wierzbicki Krzysztof 667684838

UCHWAŁY :
Środa Śląska 13-05-2010


UCHWAŁA NR 12/2010

Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność na zebraniu w dniu 21.05.2010 postanowiła ;
- Przystąpić do Sekcji Regionalnej Budownictwa NSZZ Solidarność Dolny Śląsk
Środa Śląska 16-06-2010


UCHWAŁA NR 14/2010

Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność na zebraniu w dniu 16.06.2010 na podstawie rozdziału VII Statutu NSZZ Solidarność paragraf 60 punkt 1 postanawia wprowadzić 6 miesięczny okres wypowiedzenia członkowstwa w związku oraz ograniczenia praw statutowych członka związku tj. możliwości korzystania z pomocy finansowej w sytuacjach losowych , występowania z wnioskami postulatami do władz związku, informacji decyzjach i innych działaniach władz związku oraz do wglądu do dokumentów dotyczących jego osoby, wybierania i bycia wybieranym do władz związku, uczestnictwa w posiedzeniach władzy stanowiącej i wykonawczej.